Административни услуги

Счетоводна къща “Ламбов и сие” предлага извършването и на много услуги от административен характер:

l1
• Изготвяве на договори и други документи;
• Съставяне и подаване на документи към различни институции;
• Деклариране на получени заеми пред БНБ;
• On-line банкиране;
• Подаване на искания за липса или наличие на данъчни задължения;
• други