Счетоводен консултинг

Счетоводна къща “Ламбов и сие” предлага и извършва на клиентите си редица консултатски услуги, свързани с тяхната дейност.

lambovsie
Същите са съобразени, както със спецификата на дейността на конкретния клиент, така и с действащата икономическа и данъчна конюнктура.

В най-общ вид направленията на счетоводния консултинг могат да се представят по следния начин:

• общо и конкретно финансово-счетоводно и данъчно консултиране и организиране на стопанска дейност;
• общ данъчен анализ и данъчна оптимизация на дейността;
• прилагане на спогодби за избягване на двойно данъчно облагане;
• конкретен данъчен анализ и консултинг по търговски договори и възникнали казуси;
• представителство пред данъчните органи;
• консултации по митническото законодателство;
• консултации по валутното законодателство;
• консултиране по трудово-правни въпроси;
• консултиране по въпроси на социалното и здравно осигуряване;
• консултиране по въпросите за привличането на заемен капитал, необходим за текущата стопанска и за инвестиционната дейност на компанията;
• консултиране и съдействие при създаване на компания;
• консултиране на бизнес-схеми и др.